Contact

Stichting Steun het Prinses Máxima Centrum als rechtsopvolger van Go4Children

Postbus 113
3730 AC Bilthoven
www.prinsesmaximacentrum.nl

Laatste bestuur Go4Children voor de fusie

 • Bas de Voogd; Voorzitter
 • Mr. Peter Kooijman; Secretaris
 • Ir. Alexander R. Baron Mackay; Penningmeester
 • drs. Maria Couperus
 • Jhr. Michael Röell

Raad van advies ten tijde van de fusie

 • Prof. Huub Schellekens / Hoogleraar Farmaceutische Biotechnologie
 • Karin Dorrepaal Ph.D. MBA
 • Kees Groen Ph.D.

Commissie van aanbeveling ten tijde van de fusie

 • HKH Prinses Margarita de Bourbon de Parme
 • Mevrouw G.M.C. Brenninkmeijer – van Putten
 • De heer drs. P.C.W.M. Dreesmann
 • Mevrouw drs. F.E. Fentener van Vlissingen
 • De heer mr. C.J.A. van Lede
 • Mevrouw mr. M.L.A. van Loon – Labouchere
 • Mevrouw drs. M.Th.H.H. de Monchy-Cooijmans
 • Mevrouw mr. P.H.E. Voute
 • De heer E. Wentges
 • Mevrouw drs. M.L.A. Barones van Zuylen van Nijevelt-den Beer Poortugael, MPA

Jaarverslagen