Disclaimer

Het gebruik van de website van Go4Children is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Go4Children kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website
De website van Go4Children is bedoeld om informatie te bieden over de organisatie en om particulieren en bedrijven in de gelegenheid te stellen een donatie te doen voor Go4Children.

Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Gebruik van de website
Er wordt veel zorg besteed aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van de website, maar dit garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Go4Children niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de informatie en gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Go4Children op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Go4Children deze zo snel mogelijk verbeteren of aanvullen. Mocht u onjuistheden vaststellen, kunt u contact opnemen met Go4Children.

Go4Children doet haar best om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website www.go4children.nl volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Go4Children kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

Persoonsgegevens en privacy
Wanneer u uw persoonlijke gegevens moet achterlaten, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van Go4Children. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend.

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestanden opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of om de aanmaak ervan te verhinderen.

Auteursrecht en eigendomsrecht
U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met Go4Children.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van Go4Children. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Go4Children moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Go4Children moet duidelijk zichtbaar zijn.

Go4Children behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Go4Children toestuurt, met inbegrip van gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Go4Children wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Go4Children mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat Go4Children de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.